skip to Main Content

De historische boerenhoeve “de Cinquant” vormt het hart van onze biologische zorgboerderij. Het oorspronkelijke boerenbedrijf is uitgegroeid tot een grote diversiteit aan activiteiten die op de boerderij mogelijk zijn. Zo hebben we naast akker- en tuinbouw en op kleine schaal veeteelt ook een plattelandswinkel en een minicamping. Dit biedt volop mogelijkheden voor een uitgebreid en afwisselend zorgaanbod. En zo komen onze liefde voor de natuur, voor het boerenleven en voor de medemens samen. Tegenwoordig ligt het accent binnen het bedrijf niet zozeer meer op productie maar vooral op welzijn. Respect voor aarde, planten, dieren en medemensen is hierbij ons uitgangspunt.

Bedrijf

In 1979 was de Cinquant een regulier agrarisch bedrijf met voornamelijk akkerbouw en veeteelt.

In de loop van de tijd is er echter erg veel veranderd. Niet alleen is er volledig omgeschakeld naar een biologisch dynamische werkwijze. Ook de verschillende bedrijfsonderdelen zijn zo veel mogelijk aangepast om gelegenheid te geven aan een zinvolle dagbesteding.

Ons accent ligt op welzijn. Respect voor aarde, planten, dieren en medemensen is hierbij ons uitgangspunt.

Akkers

Het grootste deel van de oogst die van onze akkers komt is bedoeld als voer voor het vee.

Door de gewassen regelmatig te wisselen en een enorme diversiteit aan grassen en kruiden op de weiden en de akkers wordt de grond niet uitgeput, maar ontstaat een gezonde voedingsbodem voor een rijk planten en dierenleven.

Langzaam komen steeds meer planten, insecten en dieren terug die vroeger van nature in de omgeving voorkwamen. Zo groeit in onze weiden de inmiddels zeldzame echte koekoeksbloem en krijgt bijvoorbeeld de rups van de Koninginnepage de kans om te overleven en is deze als vlinder vaak bij ons tussen de klaver te zien.

Tuin

In de tuin telen we groenten, kruiden, fruit en snijbloemen.

Ieder seizoen levert zijn eigen kenmerkende producten. Hier binnen proberen we een zo divers en gevarieerd mogelijk aanbod te creëren om in onze winkel te verkopen. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar kwaliteit: gezonde en vooral smaakvolle producten.

Kas

De koude kas biedt extra beschutting tegen de weersinvloeden en geeft ons de gelegenheid om een iets breder assortiment groenten en fruit te kweken als alleen uit de tuin mogelijk zou zijn.

Door een aantal gewassen zoals tomaten, aardbeien en druiven hier te kweken kunnen we onze klanten ook meer continuïteit bieden.

Daarnaast hebben we in de kas ruimte om het zaad op te kweken tot kleine plantjes die later in de tuin worden gezet.

Vee

Op de boerderij houden we, op kleine schaal, veel verschillende soorten vee. Zo zijn er koeien, konijnen, kune-varkens, ezels, kippen en een trekpaard.

Het vee is bedoeld voor productie en onmisbaar bij het in stand houden van de natuurwaarden op het erf. Dit gebeurt door het vee te weiden, maar vooral het onderhouden van de hooiweiden is hierbij heel belangrijk.

Het vee krijgt alle tijd en ruimte om te grazen of scharrelen met als resultaat dat het langzaam groeit. Hierdoor krijgt het vlees een bijzonder hoge kwaliteit.

Natuur

Vanzelfsprekend speelt de natuur een hele belangrijke rol binnen ons bedrijf. Een groot deel van het werk bestaat aan het onderhouden en zelfs uitbreiden van de natuur op ons erf.

Onze belangrijkste doelen hierbij zijn het herstellen en in stand houden van cultuur historische landschapswaarden en het vergroten van de diversiteit.

Vooral in de wintermaanden levert het natuurbeheer veel werk op en daarom zorgt dit voor een mooie balans met het werk op de boerderij.

Biologisch

Biologisch ofwel ecologisch produceren betekent vooral werken zonder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Zo wordt het milieu minder belast en bovendien kunnen de gewassen zo langzamer en natuurlijker groeien. Hierdoor wordt de kwaliteit beter en dit komt ook de smaak ten goede.

Op de Cinquant gaan we een stap verder; wij produceren op biologisch-dynamischewijze.

Dynamisch

Een biologisch-dynamische werkwijze is gebaseerd op het gedachtegoed van de antroposofie. Respect voor de aarde, planten, dieren en medemensen staat hierin centraal.

Bij deze werkwijze gaat veel aandacht uit naar voedselkwaliteit, de zorg voor de leefomgeving en het dierenwelzijn.

Er wordt gestreefd naar een gemengd bedrijf (of bedrijven) zodat het zoveel mogelijk zelfvoorzienend wordt en natuurlijke leefprocessen worden versterkt. Daarbij kan zelfs rekening worden gehouden met kosmische constellaties.

Door samen te werken met de natuur is de biologisch-dynamische werkwijze duurzaam en geeft een vitale omgeving en producten die de mens en de aarde gezond houden.

X